Održana Kultura svima završna konferencija

Iza nas je završna konferencija projekta Kultura svima koju je u potpunosti samostalno organiziralo i provelo projektom pokrenuto Inkluzivno kulturno vijeće mladih Kultura svima ❤

Ovi divni ljudi su se kapacitirali za solidarnije djelovanje u području inkluzivnih kutlurnih praksi te su jučer predstavili javnosti svoj rad, izrađenu kampanju, fanzine o inkluzivnim kulturnim praksama i ekonomski dostupnim sadržajima te planove za budućnost.

Ako na njima svijet ostaje, možemo biti mirni ❤

Uskoro novosti o daljnjem djelovanju jer je iza ovog projekta i ove ekipe stao i konzorcij Zaklada Solidarna, Zaklada Slagalica i slovenski CNVOS kroz program Impact4Values EU programa CERV.

Ne možemo biti sretniji, ponosniji i spremniji za mijenjanje društva!

Projekt u trajanju od 18 mjeseci financiran je u sklopu programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1 u području mladih, pod brojem 2022-1-HR01-KA154-YUO-000071717.

📸: Ivan Vranjić