Organizirali smo inkluzivnu šetnju Kampusom

Naši Larisa, Tino i Božo iz inkluzivnog kulturnog vijeća mladih Kultura svima su organizirali inkluzivnu šetnju Kampusom, samoiniciranu aktivnost kojom smo obišli izložbu plakata te analizirali dostupnost prostora i sadržaja na Kampusu.
Zaključak je da je šetnju potrebno redovito ponavljati zbog širine subjekata, fakulteta, prostora i sadržaja. Neki od prostora i sadržaja su na zavidnoj razini, dok su drugi u potpunosti neprilagođeni. I to oni koji se bave edukacijom u području kulture i umjetnosti. Njušimo li mi to neki budući projekt?

Kultura svima!
Obrazovanje svima!