Najava: Završna konferencija projekta Kultura svima

Na korak smo do završetka projekta Kultura svima kojeg Filmaktiv u partnerstvu s Udrugom gluhih i nagluhih PGŽ te Udrugom slijepih PGŽ provodi od rujna 2022. Projekt u trajanju od 18 mjeseci financiran je u sklopu programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1 u području mladih, pod brojem 2022-1-HR01-KA154-YUO-000071717 te je okupio inkluzivno kulturno vijeće mladih. Vijeće je obilazilo institucije u kulturi i analiziralo inkluzivnost prostora i sadržaja riječkih institucija u kulturi. Uz analizu inkluzivnosti, članovi i članice vijeća su se povezali s donositeljima odluka, učili o inkluzivnim kulturnim praksama i — sami ih stvarali. A sada je red za predstavljanje vijeća, njihovog puta i zaključaka te kampanje poticanja inkluzivnih kulturnih praksi.

Ponedjeljak, 4.12.2023., 11:55, OKC Palach.
Kultura svima!