Kultura svima — inkluzivna najava programa MMSU za listopad 2023.

Inkluzivno kulturno vijeće Kultura svima pripremilo je inkluzivni pregled programa u MMSU za listopad 2023. dostupan gluhim i nagluhim te slijepim i slabovidnim osobama.
https://youtube.com/shorts/oZWAujQrm_M
Pripremilo Inkluzivno kulturno vijeće mladih Kultura svima u organizaciji udruge Filmaktiv i partnera, Udruge gluhih i nagluhih PGŽ te Udruge slijepih PGŽ.

Veselimo se zajedničkoj gradnji inkluzivnije zajednice!

Projekt Kultura svima financiran je u sklopu programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1 u području mladih, pod brojem 2022-1-HR01-KA154-YUO-000071717.

Kultura svima!